כתבות ומאמרים

הוראות ותפעול מטען מצברים סדרת ENC1212

מטען למצבר תלת-שלבי CHARGER STAGE 3

אזהרה!!!
* מטען זה מעוצב לשימוש בתוך בית או מבנה סגור ואינו מוגן מים.
* מטען זה מיועד לטעינה של כל סוגי מצברי העופרת חומצה למינהם בלבד!!
* מיועד למצברים רטובים כמו ברכב, ולמצברים יבשים ג'ל וכדומה
•* שימוש וטעינה של מצברים שאינם עופרת חומצה מסוכן מאוד ועלול לגרום לקצר ופיצוץ! זהירות!
* מטען זה בנוי  לטעינה בטכנולכגייה רב שלבית ומיועד במיוחד למניעת טעינת יתר הגורם להווצרות גזים.
* שימוש באביזרים  לא מומלצים יכולים לגרום לסיכון של קצר והתחשמלות .
* אין להניח חומרים דליקים או נייר חומרים ספוגגים באיזור המטען או המצבר.
* יש לוודא שפתחי המאוורר של המטען אינם חסומים. חשוב!
* במשך הטעינה המצבר חייב להיות מונח בתחום שמאוורר היטב
* יש לדאוג תמיד שהמטען יהיה במצב כבוי לפני חיבור או ניתוק של המצבר.
* אין להשאיר את המצבר/מטען ללא השגחת מבוגר בסביבת ילדים.
להכרת המטען.ניתן להיעזר בתמונות מטה.
הוראות הפעלה
תחילה וודא שהמטען במצב כבוי,חבר את המטען למצבר,  ורק לאחר מכן חבר את השקע לחשמל.
הפעל את מתג הפעלה למצב ON .
בשלב זה נורית "הפעלה-POWER" ירוקה תדלוק בצירוף של נורית אדומה "מצב טעינה-Charge Status".
תחילת טעינה המאוורר יפעל מיידית. ותתחיל טעינה שלבית  (ראה איור והסברים מטה) 
בסיום טעינה נורית Charge Status תהפוך מאדום לירוק.והמאוורר יפסיק לפעול.
שלב ראשון 1 
CHARGE BULKN MODE – זהו שלב של טעינה ראשונית חזקה , הזרם  יחסית חזק לשם העלאת המתח בהדרגה,ולפי יכולת הספיגה של המצבר, שלב זה ממלא את המצבר עד כ – 75% מהקיבולת שלו . רמת הזרם (אמפר) בשלב זה היא מקסימאלית, עד כדי 20-40% מעצמת זרם המצבר ,וזאת כמובן במידה ועוצמת המטען מאפשר זאת .
 
שלב שתים 2
 ABSORPTION MODE זהו שלב בו המתח נשמר ברמה של 14.4 וולט(ג´ל 14.1) תוך ירידה הדרגתית ברמת הזרם ,לפרק זמן ממושך למדי , פרק זמן זה נקבע לרוב במפעל ל-2 או 3 שעות.למילוי יתר 25% הנותרים של המצבר. במטענים משוכללים מסוג זה ניתן לכוון את פרק הזמן של שלב זה, בהתאם לעוצמת המצברים. המצבר יחשב למלא אם יכולת הספיגה שלו ברמת מתח זו היא לא יותר מ2% מעוצמתו . כלומר למצבר 100 אמפ´ רמת הטעינה תגיע ל 2 אמפר במצב זה.
בסיום פרק הזמן שנקבע לשלב 2 – המטען יעבור לשלב הבא 3.
 
שלב שלוש 3
FLOATING CHARGE MODE  שלב בו המצבר נשמר ברמה של –13.3 -13.1 וולט ( ג´ל 13.7 וולט) זהו שלב שאין בו כמעט טעינה.ומטרתו שמירת רמת טעינה במצבר, מתן תשובה לצרכנים קטנים או ופריקה עצמית. וכל זאת ללא גרימת טעינת יתר או תת טעינה.משך הזמן של שלב זה לרוב לא קבוע, ונקבע ע"י מצב המצבר.
שלב זה המטען יזהה את רמת המצבר. במידה ויזהה ירידת מתח נפרק משמעותית שאינה "מפוצה" ע"י טעינת 13.1 וולט , הוא יתחיל במחזור חדש רב שלבי , במידה ואין פריקה או צריכה משמעותית יישאר בשלב 3 .
 
             
הוראות בטיחות
* לפני טעינה נקה את המצבר באיזור הקטבים ולזיהוי וודאי של פלוס ומינוס.
*  יש להזהר מאוד מפני היפוך קטבים בעת חיבור המטען.סכנת קצר!
* יש לזכור כי בזמן הטעינה נפלטת מהמצבר תערובת גזים נפיצים – מימן וחמצן.
* מומלץ לפתוח את פקקי המצבר בזמן הטעינה.למצברים ללא טיפול אין צורך קיים שסתום פריקה.
*  יש לוודא במצבר רטוב שיש מספיק מיים מזוקקים שמכסים את הלוחות לפחות במס' מלמטרים.
* לוודא שאין סביב מה שעלול להפגע מפליטת גזים.
* אין לטעון בחדר אטום  ולא בחדר סגור לחלוטין, חייב להיות מקום פתוח ומאוורר.
* יש  להרחיק מאיזור חום או ניצוצות.
* זהירות !!והדלקת אש או סיגריה בקרבת המצבר אסורה .
* במקרה של התחממות המצבר של מעל  60 מעלות יש לנתק את הטעינה מייד.
* עם סימן לבעבוע מיים במצבר כאשר המים נוזלים החוצה בצורה קיצונית יש לנתק מייד את הטעינה.
* כאשר טוענים מצבר ללא פתיחת פקקים יש להשגיח כל העת מפני התחממות ,נזילות וכדומה .
* יש להרכיב משקפי מגן, כפפות גומי וסינר סינטטי כאשר פותחים מצבר.
* יש לנקוט בזהירות יתרה למניעת התזות או נגר של חומצה. החומצה עלולה לגרום
לצריבת העור או לכוויות ולאכל בגדים שאינם סינטטיים.
* האלקטרוליט שהיא חומצה גופריתנית מהולה במים מזוקקים, עלול להיות מסוכן ביותר,
כאשר נתזים באים במגע עם העור ובמיוחד עם העיניים.
* במידה ונוצר מגע בין נתזים לבין העיניים, יש להחזיק את העיניים פתוחות תחת מים זורמים לפחות כ-15 דקות.
 לאחר מכן יש להיוועץ עם רופא.