כתבות ומאמרים

החלפת מקלדת למחשב נייד בבית

לשם החלפת מקלדת לנייד אין צורך לפרק את כל המחשב. בפירוק מספר ברגים והמקלדת בחוץ.
יש דגמים וסוגים רבים לכן לא בכולם פירוק והרכבה זהים. אנו מביאים כאן את הרעיון הבסיסי בהחלפת מקלדת למחשב נייד.
תחילה וודא שהמקלדת שרכשת תואמת את המחשב שברשותך. במידה והמקלדת עדיין לא פורקה ניתן להשוות את צורת המקלדת והמקשים זה חייב להיות תואם ב 100%, בדוק באם במקלדת שלך קיים עכבר מובנה (סטיק) .
בדוק אפשרויות FN(function ) .במידה והמקלדת מפורקת ניתן להשוות את מקט המקלדת וכמו כן את החיבורים מאחור קונקטור למקלדת .

הזהר! לפני כל פירוק והרכבת המקלדת יש לנתק את הסוללה ממקומה וכן את ספק הכח (מטען)  במידה ומחובר.
כל מתח חשמלי חייב להיות מנותק.!! באם יש ברשותך סנדל למניעת חשמל סטטי השתמש איתו זה הכי בטוח.
שכיח במחשבים ניידים. מכסה נוריות חיווי ומכסה ציר המחשב עשויים יחידה אחת ובורג פחות במחשב הנייד הזה. יש מחשבים ניידים שמכסה נוריות חיווי בנפרד ממכסה הצירים .
פירוק המקלדת
לאחר שבדקתם שכל מתח מנותק מהמחשב יש להפוך את המחשב ולפרק ברגים של המקלדת.
שים לב! בדרך כלל ברגים של המקלדת יסומנו .הסימן הוא של מקלדת מוטבעת על הפלסטיק .
(ראה מסומן בעיגול איור שמאל מטה ) בדרך כלל יהיו בין 2 ל4  ברגים

אין לפרק את כל הברגים מאחור חלקם שייכים ללוח האם וכדומה
במקרים מסוימים יתכן ויהיה קיים בורג הידוק למקלדת המחובר למכסה נוריות חיווי יש להסיר את הפלסטיק מתחתיו מסתתר בורג.(ראה איור מעלה מימין)
לאחר פירוק הברגים הזז את המקלדת בזהירות ממקומה. מתחת יתגלה כבל FLAT
עם קונקטור רחב ללוח .ראה איור מטה מסומן בעיגול אדום
הרם למעלה מנעול הכבל בשני הקצוות לא יותר מ 1ממ (ראה איור מטה משמאל). דחיפה קלה לאחר פתיחת הקונקטור המקלדת תשתחרר . המקלדת כעת מפרוקת מהמחשב .
לפני חיבור המקלדת חזרה זו הזדמנות טובה לנקות מאבק את המאוורר של המעבד. פעולה זו חשובה ותגרום למחשב
לעבוד בצורה מהירה .ואף תחסוך צרות בהמשך.
חבר את המקלדת החדשה בזהירות באותו סדר של הפירוק. תחילה את הקונקטור לא לשכוח לסגור ע"י דחיפה מטה
וודא שהכבל מונח מקסימום פנימה. מקם את המקלדת במקומה וחבר חזרה את הברגים .